De gemeenten Almere en Lelystad hebben enkele weken geleden bij de Raad van State een verzoek ingediend om de bescherming van de Bruine en Blauwe Kiekendief in de Oostvaardersplassen (deels) op te heffen.